© 1626 - 2022 door een dorpsgenoot
Onder de vele sites met stambomen op Internet vinden we bij https://www.genealogieonline.nl/stamboom-de-beyer/ de stamboom van de familie De Beyer. De stamboom van de familie De Beyer voert ondermeer, als zijtak, terug naar Johanna van Essen geboren omstreeks 1650. De lijn vanaf Johanna van Essen loopt via de familie Van Welderen en later de familie Burmania Rengers. Egbert Sjuck Gerrolt jonkheer Jukkema van Burmania Rengers, huwt in 1768 Wilhelmina de Beyer, dochter van Justinus de Beyer en Maria Elisabeth de Cesambroot. Johanna van Essen wordt verondersteld een zus te zijn van Swane Pense van Essen, de vrouw van Willem Joseph van Ghent. In de stamboom De Beyer op internet staat duidelijk aangegeven dat dit laatste feit niet zeker is. Nieuwe informatie geeft aanleiding om te veronderstellen dat Johanna niet een zus, maar een nicht of achternicht is van Swane Pense. Los daarvan, is er klaarblijkelijk aanleiding geweest om een gedeelte van de stamboom van de schoonfamilie van Swane Pense van Essen in de familiestamboom De Beyer op te nemen. Onderstaand het Parenteel van Klaes Vijghe van Blankenburg uit de stamboom De Beyer. Onderaan staat de tweede zoon van Klaes van Gendt, namelijk Wilhelm Jos. Frh van Gendt. Van hem wordt vermeld dat hij (later) de titel Heer van Drakenburg droeg. Deze titel verkreeg de lt-Admiraal Willem Joseph van Ghent, zoals bekend, bij verwerving van het landgoed Drakenburgh in het voorjaar van 1672. In de stamboom De Beyer is welliswaar niet het complete gezin van Klaes van Gendt vermeld (er missen één zoon en twee dochters) maar zijn titel "Heer van Winsen" staat wel vermeld in authentieke spelling met één "s", zoals ook bij zijn voorgangers en zijn opvolger Johan. De stamboom De Beyer is eerder gepubliceerd in 1918 door Van Epen en Wildeman in "de Wapenheraut". Uit de vermelding Heer van Drakenburg bij de 2e zoon van de Heer van Winsen blijkt de link met de Admiraal. Overigens blijkt uit de parenteel de verwantschap van de adel in naburige dorpen Beuningen, Ewijk en Winssen. Parenteel van Klaes Vijghe van Blankenburg Selectie : 'Personen in parenteel van Klaes Vijghe van Blankenburg [2161]' Sortering : Per tak I.1 Klaes Vijghe van Blankenburg. Gehuwd met Margarete van Merwyck. Uit dit huwelijk: 1. Elisabeth Vijghe (zie II.2 op blz. 1). II.2 Elisabeth Vijghe. Gehuwd met Bartold van Gent, Heer van Loenen en Wolferen, overleden 1520. Uit dit huwelijk: 1. Klaes van Gent van Winsen (zie III.1 op blz. 1). III.1 Klaes van Gent van Winsen. Gehuwd met Anna van Steprade, dochter van Diderik van Steprade, heer van Doddendal en Ewyk, en Agnes Indornik. Uit dit huwelijk: 1. Johan van Gendt van Winsen (zie IV.1 op blz. 1). IV.1 Johan van Gendt van Winsen, geboren voor 1578, overleden na 1595. Gehuwd 1583 met Aleid van Arnhem, overleden 1615. Uit dit huwelijk: 1. Klaes van Gendt van Winsen (zie V.1 op blz. 1). V.1 Klaes van Gendt van Winsen, Heer van Winsen, geboren 1584, overleden 1635. Gehuwd met Johanna van Gendt van Oyen, geboren 1589, overleden 1670. Uit dit huwelijk: 1. Johan van Gendt van Winsen (zie VI.1 op blz. 1). 2. Wilhelm Jos. Frh. van Gendt (zie VI.3 op blz. 1). VI.1 Johan van Gendt van Winsen, burgemeester van Nijmegen, geboren 1624, overleden 1702. Gehuwd 1670 met Johanna van Keppel, geboren 1650, overleden 1714. Uit dit huwelijk: 1. Johanna van Gendt, Frauwe van Winsen, geboren 1671, overleden 1728. Gehuwd met Karl van Romberg van Bladerhorst, overleden 1754. VI.3 Wilhelm Jos. Frh. van Gendt, Heer van Drakenburg, geboren 1626, overleden 1672. Gehuwd 1666 met Swana P. van Essen, geboren 1646, overleden 1692. Het is niet zeker dat zij een zusje van Johanna was. Dochter van NN van Essen. Uit dit huwelijk: 1. Wilhelm van Gendt, geboren na 1666, overleden 1732. 2. Friedrich van Gendt, geboren 1668, overleden 1713.
Uit de archieven
De stamboom De Beyer