© 1626 - 2022 door een dorpsgenoot
o Het Rijksmuseum in Amsterdam met de Spiegel van de Royal Charles en het dodemasker van Willem Joseph van Ghent.   De achtersteven (de “Spiegel”) van de Royal Charles, de oorlogsbuit van Van Ghent, ging in 2012 terug naar Engeland... op uitleenbasis en kwam nadien weer terug naar Amsterdam. https://www.youtube.com/watch?v=6Lsk3CaOdig o Het Vasa-museet in Stockholm met de enige originele restanten van een fregat uit de 17e eeuw. Aan de Vasa, het vlaggenschip van de Zweedse Marine, was twee jaar gebouwd. Bij de eerste vaart op 10 augustus 1628 sloeg het om in de haven van Stockholm.
Meer...
Kijktips
Kijktips. De dorpsgenoten hebben zelf ook nog niet alles gezien en noemen -om te beginnen- enkele plekken die het bezichtigen waard zijn: o De Domkerk in Utrecht met het praalgraf van Willem Joseph van Ghent op de plek van het hoogaltaar. Lees het verhaal van René ten Dam van stichting Dodenakkers: Meer >> Hollands Penning Magazijn voor de Jeugd uit 1838 (volume 2 blz 314 e.v.) Meer >>
o Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam in het gebouw van de Admiraliteit van Amsterdam. o De film “Michiel de Ruytervertelt het verhaal over de oorlogen met Engeland in de Gouden Eeuw in de tijd van de gebroeders De Witt.
De Ruyter was na Maarten Tromp zijn opvolger en onder zijn leiding was er keer op keer strijd met de Engelsen. Het hoogtepunt in die strijd was de victorie van de Tocht naar Chatham, waar De Ruyter -volgens de film- grote hand in heeft gehad. Hoewel de film zo links en rechts de werkelijke geschiedenis geweld aan doet, geeft het een beeld van het reilen en zeilen van de Republiek der Verenigde Nederlanden, haar regenten, de prins van Oranje en haar zeestrijdkrachten. (146 minuten; 16 jaar en ouder) Lees het artikel over de film van Luc Panhuysen in Trouw. Meer >>
o De Bataviawerf in Lelystad. In de haven ligt de replica van “De Batavia” en kan men aan boord een indruk krijgen hoe het leven er was in lang vervlogen tijden. Op de Batavia-werf zelf zijn hele authentieke dingen te zien voor wie het ambacht van scheepsbouwer interesseert:  modellenbouw, zeilmakerij, smederij, touwslagerij, en wat hout betreft: krom maken wat recht was... enz.
o TV-serie “Ten Strijde!” (1e aflevering van 24 februari 2017) met Jort Kelder en Pieter Jan Hagens over de Tocht naar Chatham in juni 1667. Gemist?? Kijk alsnog terug...  Meer >>