© 2016 door een dorpsgenoot
Home Sporen van ... Tijdlijn Geboorteplaats Uit de archieven In de media Meer.....
Deze site gaat over de geschiedenis van Willem Joseph van Ghent, luitenant-admiraal van Holland en Westfriesland, commandant van het Regiment de Marine, domheer van de Domkerk van Utrecht, proost van Elst, gouverneur van Hellevoetsluis en baron van Drakenburg. Wat weten wij over hem, over zijn geboorteplaats en over zijn familie? Lees op deze site de “Sporen van...” en kom meer te weten over deze geboren en getogen Winssenaer en zijn rol in de geschiedenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Bekijk in de Tijdlijn wat er zoal gebeurde en lees onder Geboorteplaats  wat we weten over zijn ouderlijk huis en de bewijzen over zijn geboorteplaats.  
Welkom
de “Agatha” op de Medway
Willem Joseph Baron van Ghent tot Draeckenburch, Luitenant-Admirael van Hollandt en Westvrieslandt
1667 - 2017 De Tocht naar Chatham
In juni 1667 -dit jaar 350 jaar geleden- voer de vloot van de Republiek uit naar de kust van Engeland om de Engelsen een stevig lesje te leren. Van Ghent had de leiding over het derde eskader. Hij was overgestapt van zijn eigen vlaggenschip de Dolphijn op het lichtere fregat de Agatha. Nadat de Engelsen onder Robert Holmes in 1666 bij het Vlie ruim 150 schepen van onze handelsvloot hadden verbrand en een dag later het dorp West Terschelling met de grond gelijk hadden gemaakt, werd in 1667 besloten hen een lesje te leren. Er werden drie eskaders samengesteld. Het eskader onder bevel van Van Ghent, was uitgerust met lichtere schepen om makkelijker de ondiepe rivier de Medway naar Rochester en Chatham op te varen.
Aan de oorlogsvloot van de vijand werd een gevoelige slag toegediend en de Engelsen noemen deze gebeurtenissen vandaag de dag nog steeds de "diepste vernedering van de Royal Navy op eigen bodem". Een maand later, op 31 juli 1667, sloten de Engelsen en de Nederlanders de Vrede van Breda. De drie hoofdrolspelers, Michiel de Ruyter, Cornelis de Witt en Willem Joseph van Ghent, werden elk door de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden rijkelijk beloond met ondermeer een gouden beker, versierd met een voorstelling van de Tocht naar Chatham.
  Actueel Anno 2017 Wij zijn genomineerd voor de Gouden Gelderse Roos. Stemt u op ons?? Cornelis de Witt rapporteerde tijdens de Tocht naar Chatham regelmatig aan zijn broer Johan. Marinka Joosten (Huygens ING)  schreef er een fraaie blog over. Meer >>    Het bestuur van WJB, de vereniging van oud- mariniers, bezocht op 7 juni het praalgraf in de Domkerk Meer >>  Nieuw op deze site Na overlijden van laatste zoon in 1732 werd het familiewapen begraven. Niet zonder protest. Zie onderaan. 1699: Salomon’s Prediker door Ds Johannes Smith opgedragen aan Johan van Gendt 1672: Het regiment van wijlen Otto van Gendt van Nijmegen naar Enkhuizen gestuurd. Nieuw: Download pagina  voor allerlei documenten. Hier vindt U o.a. het verslag van Lieuwe van Aitzema over de Tocht naar Chatham.
Home